Sesja specjalna

MIĘDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 2013 
SESJA SPECJALNA

pod auspicjami Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk

PRAWDOPODOBIEŃSTWO I STATYSTYKA
DLA NAUKI I TECHNOLOGII

5 czerwca 2013
Aula Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18

 

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA SESJI
● 12:30 - 12:45 Otwarcie
● 12:45 - 13:30 Bartłomiej Błaszczyszyn (INRIA, Francja) - Losowa geometria  sieci telefonii komórkowej
● 13:30 - 14:15 Jacek Jakubowski (UW, Warszawa) - Prawdopodobieństwo w finansach - niezbędne narzędzie czy zbędny ozdobnik
● 14:15 - 15:00 późny lunch
● 15:00 - 15:45 Zbigniew Szkutnik (AGH, Kraków) - Stochastyczne problemy odwrotne - od fizyki wysokich energii do ornitologii
● 15:45 - 16:30 Jacek Koronacki (IPI PAN, Warszawa) - Wnioskowanie statystyczne w przypadku danych o wielkim wymiarze - wyzwanie niesione przez nauki o życiu i nie tylko
● 16:30 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 ROZMOWA Z PROF. JERZYM ZABCZYKIEM
,,Czy już rozumiemy pojęcie prawdopodobieństwa?”

300 lat po publikacji ,,Ars Conjectandi’’ Jakuba Bernoullego.

Prowadzący Adam Jakubowski (UMK, Toruń)